post

Laserterapi mot smärta, inflammationer och svullnad

Som ett komplement till napratbehandlingen använder vi oss numera även av laserterapi på Naprapatvärkstan. Laserterapi används för att behandla smärta, inflammation och svullnad. Genom forskning har man kunnat visa att laser har särskilt god effekt på en rad olika muskuloskeletala smärttillstånd såsom besvär med rygg, nacke, knän, axlar och andra leder. Det har även god effekt och snabbar på läkningen vid exempelvis stukningar och muskelbristningar.

Några fördelar med laserterapi

  • Kort behandlingstid
  • Reduktion och/eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta
  • Stark anti-inflammatorisk effekt
  • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
  • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår

Laser som behandlingsmetod har granskats av flera oberoende institut, bland annat av SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU valde att granska fördelarna av laserterapi vid nacksmärta och kom då fram till att lågeffektlaser kan ge smärtlindring i 2–6 månader efter avslutad behandling.
Här kan du läsa mer om SBUs granskning av laserbehandling vid nacksmärta >>

post

En stillasittande livsstil dubbelt så farlig som fetma

Fysisk passivitet orsakar dubbelt så många förtida dödsfall som fetma. Enligt en ny stor studie kommer nästan hela hälsovinsten av att växla upp från totalt stillasittande till en ”måttligt inaktiv” livsstil.

Det handlar om att att gå i vanlig gångtakt 20 minuter per dag.

Beroende på vikt innebar den korta dagliga promenaden en minskad risk att dö i förtid med mellan 16 procent, för personer med fetma, och 30 procent för normalviktiga.

För personer med fetma var hälsovinsten av en sådan kort promenad om dagen dessutom betydligt större än av att banta och gå ner i vikt.

– Den som tränar men inte går ner i vikt har all anledning att inte ge upp och fortsätta motionera, säger Ulf Ekelund, som är professor vid idrottshögskolan i Oslo till SvD.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fysisk-passivitet-dubbelt-sa-farligt-som-fetma_4251821.svd

http://www.medscape.com/viewarticle/838209