Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär

Artros är en vanlig ledsjukdom som drabbar ungefär var fjärde person över 45 år i Sverige. Sjukdomen innebär perioder av smärta, stelhet och nedsatt rörlighet i den drabbade leden.

 Nu har SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, granskat och sammanställt den samlade forskningen om samband mellan arbetsmiljö och artrosbesvär. Man konstaterade bland annat att arbeten som innebär knästående eller stående i högre grad ger artrosbesvär i knä och att arbeten som innebär böjd eller vriden position i högre grad ger artrosbesvär i höft. Personer som i sitt arbete lyfter, bär, går i trappor eller klättrar på stege har högre förekomst av artrosbesvär i såväl knä som höft än andra.

 Ännu saknas studier om vid vilken frekvens de här arbetsmomenten blir skadliga. Det behövs också vidare forskning kring hur man hur kan påverka arbetsmiljön där det finns ett samband mellan arbetsmoment och artrosbesvär.

 Den som lider av artros kan lindra sina besvär med hjälp av motion, kunskap om sjukdomen och vid behov även viktnedgång. En sund livsstil med träning och viktkontroll har också en förebyggande effekt. Viktigt är att få hjälp att lindra smärtan tidigt, innan kroppens eget smärtsystem skruvar upp volymen och säger ifrån när du försöker hålla artrosen i schack med hjälp av rörelse.

Hos oss på Naprapatvärkstan kan du som har besvär med artros få hjälp med behandling för att lindra smärtan och få hjälp med ett individanpassat träningsprogram.

SBU. Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 253. ISBN 978-91-85413-96-6