Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling – lindrar skador och reducerar smärta i muskler och senor

Stötvågsbehandling, eller shockwave therapy som det också heter, är en effektiv behandling på en mängd olika skador och besvär i kroppens senor, slemsäckar och muskelfästen. Vanliga tillstånd där stötvågsbehandling har bevisad effekt är tennisarmbåge, golfarmbåge, hopparknä, löparknä, hälsenesmärtor, hälsporre, kalkaxel och inklämning i axelleden. Metoden har vetenskaplig evidens och forskning visar att cirka 80% blir bättre efter 2-5 behandlingar.

WEB_Image BTL-6000 SWT Topline Stötvågsutrustning -80864745

Så här fungerar stötvågsbehandling

Med hjälp av en applikator skickar vi en stötvåg genom den påverkade vävnaden vilket bland annat ger ökad blodcirkulation och förbättrade förutsättningar för läkning. Stötvågorna bryter även ned skadad vävnad, ärrvävnad och förkalkningar samt reducerar smärta. Stötvågsbehandling anses på detta sätt stimulera läkning av skadad vävnad.

En behandling består av ca 2500 impulser som appliceras i den skadade vävnaden och detta tar ca 5-10 minuter. Oftast räcker det med 3-5 behandlingar med en veckas vila emellan för att du ska få ett bestående och tillfredsställande resultat.

Behandlingen kan upplevas smärtsam men uthärdlig och så fort behandlingen är klar upphör smärtan. Biverkningar är ovanliga men ibland kan mindre blåmärke förekomma i behandlingsområdet. Du kan också uppleva att besvären tilltar tillfälligt under ett par dagar efter en behandling men receptfria värktabletter brukar då ge tillräcklig lindring. Då stötvågsbehandlingen stimulerar kroppens egna läkningssystem bör du inte ta någon inflammationshämmande medicin fem dagar före en behandling och inte heller direkt efter en behandling.

Boka tid

Pris 780:-

Längd: 45 minuter

Så här tycker våra kunder