En stillasittande livsstil dubbelt så farlig som fetma

Fysisk passivitet orsakar dubbelt så många förtida dödsfall som fetma. Enligt en ny stor studie kommer nästan hela hälsovinsten av att växla upp från totalt stillasittande till en ”måttligt inaktiv” livsstil.

Det handlar om att att gå i vanlig gångtakt 20 minuter per dag.

Beroende på vikt innebar den korta dagliga promenaden en minskad risk att dö i förtid med mellan 16 procent, för personer med fetma, och 30 procent för normalviktiga.

För personer med fetma var hälsovinsten av en sådan kort promenad om dagen dessutom betydligt större än av att banta och gå ner i vikt.

– Den som tränar men inte går ner i vikt har all anledning att inte ge upp och fortsätta motionera, säger Ulf Ekelund, som är professor vid idrottshögskolan i Oslo till SvD.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fysisk-passivitet-dubbelt-sa-farligt-som-fetma_4251821.svd

http://www.medscape.com/viewarticle/838209