Sjukskrivningar för långvarig smärta har minskat markant

Försäkringskassans strängare regler är en förklaring, men också bland patienter märks en attitydförändring till sjukskrivning, säger Eva-Bitt Hysing, överläkare vis Smärtcentrum i Uppsala.

Långvarig smärta börjar ofta med en vävnadsskada, patienten kan ha skadat sig i en olycka, operation, fått diskbråck eller ryggskott. Med den kunskap vi har idag kan vi i hög grad säga att patienten med långvarig smärta har en överaktivitet i den delen av nervsystemet som förmedlar smärta och att kroppens egen smärtlindring fungerar dåligt.

När man har långvarig smärta med ökad aktivitet i smärtsysemet kan man få en ökad känslighet för exempelvis tryck och smärtan kan sprida sig. Kunskapen om långvarig smärta ökar men fortfarande har området låg status menar Eva-Britt Hysing.

Vi har inga bra klassiska behandlingsmetoder som mediciner eller operationer som enkelt löser problemet. Oftast behövs flera personalkategorier som psykolog och sjukgymnast. Det går inte att få tillbaks ett aktivt liv om man inte utsätter sig för mer smärta under en period. När leder och muskler, som inte rört sig på länge, tas i anspråk får man helt enkelt träningsvärk.

Källa:

Lämna en kommentar