Så känner kroppen smärta

Vi kan känna smärta på olika sätt. Här visar vi den vanligaste typen av smärta där kroppen reagerar på en vävnadsskada, så kallade nociceptiv smärta evx ett nålstick

  1. Nålsticket frisätter substanser som fångas upp av smärtreceptorer/mottagare i vävnaden.
  2. Receptorerna skickar signaler vidare till ryggmärgen där de omkopplas. Signalerna förstärks, försvagas eller i vissa fall blockeras.
  3. Uppåtstigande smärtbanor för signalen vidare till hjärnan.
  4. Endorfin, kroppens eget smärtlindrande ämne frisätts.
  5. Hämning av smärtsignaler förmedlas via nedåtgående bansystem i ryggmärgen.

Får alla lika ont av samma skada?

Nej, människor har förmodligen olika genetiska känslighet för smärta och dessutom påverkas psykologiska faktorer.

Källa: SvD Idag tisdag 24 november

Lämna en kommentar