Så känner kroppen smärta

Vi kan känna smärta på olika sätt. Här visar vi den vanligaste typen av smärta där kroppen reagerar på en vävnadsskada, så kallade nociceptiv smärta evx ett nålstick Nålsticket frisätter substanser som fångas upp av smärtreceptorer/mottagare i vävnaden. Receptorerna skickar signaler vidare till ryggmärgen där de omkopplas. Signalerna förstärks, försvagas eller i vissa fall blockeras. […]

Så känner kroppen smärta Läs mer