Migrän eller spänningshuvudvärk- inte alltid så lätt att skilja på

I en Schweizisk studie (Merikangas KR et al)har man följt nära på 600 patienter med huvudvärk under 30 års tid. Man har intervjuat patienterna med jämna mellanrum och då bla frågat om karaktären på huvudvärkssymtomen. Studien visade att symtomen för olika typer av huvudvärk varierar stort över tid hos en och samma patient, man såg också att det var vanligt med överlappning mellan olika huvudvärkstyper. Det är vanligt att det går från migrän till spänningshuvudvärk och tvärtom.

Jag tycker att resultaten av den här studien stämmer väl överens med min verklighet som naprapat. Det är ofta så att patienter verkar ha en kombination av migrän och spänningshuvudvärk, där migränen ofta triggas igång av spänningshuvudvärk eller där migränanfall ger upphov till en spänningshuvudvärk. Med naprapatbehandling så upplever jag att man kan minska frekvensen och intensiteten på migränanfallen och spänningshuvudvärk förbättras avsevärt eller försvinner ofta efter bara 2-3 behandlingar. Men behandlingsresultatet är ju som alltid beroende av en rad olika yttre faktorer såsom stress, fysisk aktivitet och ergonomi för att nämna några.

Slutligen så argumenterade författarna av den Schweiziska studien för fortsatt forskning som leder till mer individuell behandling av huvudvärk.

Lämna en kommentar