post

Pressmeddelande från Svenska Naprapatförbundet den 23 Augusti 2010

Det går att korta ortopedköer och spara både pengar och lidande genom att remittera vissa patienter till vård hos naprapat i stället för traditionell vård inom en ortopedklinik.

Det visar en forskningsrapport som nyligen publicerats i den amerikanska tidskriften The Clinical Journal of  Pain. Studien är den första i världen i sitt slag och har utförts vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

– Landstingen kan bli effektivare och korta vårdköer betydligt om man i högre grad börjar använda naprapati i behandlingen av patienter, säger Jan Arvidsson, ordförande för Svenska Naprapatförbundet. Det skulle minska lidandet och spara skattekronor.
Studien har gjorts på 80 patienter i ortopedkön vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Patienterna, som alla led av långvarig smärta i muskler och leder, har slumpmässigt delats i två grupper. Samtliga patienter behandlades på ortopedkliniken, den ena gruppen av ortopedläkare och den andra av naprapat.
Förbättringarna när det gäller smärta och fysisk funktion var signifikant större i naprapatgruppen jämfört med ortopedgruppen vid samtliga uppföljningar som gjordes. Ett år efter avslutad behandling upplevde mer än 64 procent av patienterna i naprapatgruppen att de blivit ”lite eller mycket bättre”, jämfört med 28 procent i ortopedgruppen. Bara fem procent av patienterna i naprapatgruppen men hela 35 procent i ortopedgruppen, fick ett år efter att behandlingsprogrammet avslutats fortfarande någon form av vård.
– Många av de här patienterna har hamnat i ett glapp mellan primärvård och specialistvård. Forsningsrapporten visar att för dessa patienter är naprapati effektivare än den vård som erbjuds idag, säger Jan Arvidsson.
– Denna forskningsrapport, liksom tidigare vetenskapliga studier, visar att naprapati är en behandlingsmetod som rätt utnyttjad skulle kunna göra stor nytta inom den offentliga vården. Idag erbjuds patienterna offentligt finansierad naprapati i mycket ringa omfattning. Av de ca 1,5 miljoner behandlingar som årligen utförs av landets naprapater, är endast 2–3 procent offentligt finansierade.
Enligt en SKOP-undersökning från 2009 skulle nästan 2 av 3 svenskar föredra att gå till naprapat framför vårdcentral vid ett akut ryggbesvär – om patientavgiften var den samma.
– Vi hoppas att landstingen nu, med bakgrund av de vetenskapliga fakta som finns, ser möjligheterna med att låta naprapater avlasta den offentliga vården och därmed följa intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen som värnar patientens rätt att välja vårdform, avslutar Jan Arvidsson.
Svenska Naprapatförbundet
Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin.
Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.
Svenska Naprapatförbundet har omkring 1000 medlemmar och arbetar med att främja naprapatin, stöd till forskning och fortbildning för medlemmarna. För medlemskap krävs examen från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands.

Om forskningsrapporten:
Författare: Stina Lilje (doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola), Håkan Friberg, (överläkare vid Ortopedkliniken på Blekingesjukhuset), Anders Wykman, (docent i ortopedi vid Helsingborgs lasarett), Eva Skillgate, (doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet).
Forskningsstudien kommer – tillsammans med forskning om smärta hos äldre – att ingå i en kommande avhandling om rörelserelaterad smärta, vid Blekinge Tekniska Högskola,

Lämna ett svar