Naprapatbehandling kortar vårdköer och minskar patienters lidande

Pressmeddelande från Svenska Naprapatförbundet den 23 Augusti 2010

Det går att korta ortopedköer och spara både pengar och lidande genom att remittera vissa patienter till vård hos naprapat i stället för traditionell vård inom en ortopedklinik.

Det visar en forskningsrapport som nyligen publicerats i den amerikanska tidskriften The Clinical Journal of  Pain. Studien är den första i världen i sitt slag och har utförts vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

– Landstingen kan bli effektivare och korta vårdköer betydligt om man i högre grad börjar använda naprapati i behandlingen av patienter, säger Jan Arvidsson, ordförande för Svenska Naprapatförbundet. Det skulle minska lidandet och spara skattekronor.
Studien har gjorts på 80 patienter i ortopedkön vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Patienterna, som alla led av långvarig smärta i muskler och leder, har slumpmässigt delats i två grupper. Samtliga patienter behandlades på ortopedkliniken, den ena gruppen av ortopedläkare och den andra av naprapat.
Förbättringarna när det gäller smärta och fysisk funktion var signifikant större i naprapatgruppen jämfört med ortopedgruppen vid samtliga uppföljningar som gjordes. Ett år efter avslutad behandling upplevde mer än 64 procent av patienterna i naprapatgruppen att de blivit ”lite eller mycket bättre”, jämfört med 28 procent i ortopedgruppen. Bara fem procent av patienterna i naprapatgruppen men hela 35 procent i ortopedgruppen, fick ett år efter att behandlingsprogrammet avslutats fortfarande någon form av vård.
– Många av de här patienterna har hamnat i ett glapp mellan primärvård och specialistvård. Forsningsrapporten visar att för dessa patienter är naprapati effektivare än den vård som erbjuds idag, säger Jan Arvidsson.
– Denna forskningsrapport, liksom tidigare vetenskapliga studier, visar att naprapati är en behandlingsmetod som rätt utnyttjad skulle kunna göra stor nytta inom den offentliga vården. Idag erbjuds patienterna offentligt finansierad naprapati i mycket ringa omfattning. Av de ca 1,5 miljoner behandlingar som årligen utförs av landets naprapater, är endast 2–3 procent offentligt finansierade.
Enligt en SKOP-undersökning från 2009 skulle nästan 2 av 3 svenskar föredra att gå till naprapat framför vårdcentral vid ett akut ryggbesvär – om patientavgiften var den samma.
– Vi hoppas att landstingen nu, med bakgrund av de vetenskapliga fakta som finns, ser möjligheterna med att låta naprapater avlasta den offentliga vården och därmed följa intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen som värnar patientens rätt att välja vårdform, avslutar Jan Arvidsson.
Svenska Naprapatförbundet
Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin.
Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.
Svenska Naprapatförbundet har omkring 1000 medlemmar och arbetar med att främja naprapatin, stöd till forskning och fortbildning för medlemmarna. För medlemskap krävs examen från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands.

Om forskningsrapporten:
Författare: Stina Lilje (doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola), Håkan Friberg, (överläkare vid Ortopedkliniken på Blekingesjukhuset), Anders Wykman, (docent i ortopedi vid Helsingborgs lasarett), Eva Skillgate, (doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet).
Forskningsstudien kommer – tillsammans med forskning om smärta hos äldre – att ingå i en kommande avhandling om rörelserelaterad smärta, vid Blekinge Tekniska Högskola,

Lämna en kommentar