Utbrändhet

I Dagens Industri från måndagen den 30 augusti ¨finns en artikel om att utbrändheten halverats, men att fler väntas bli sjuka när tempot åter ökar när ekonomin ökar. ”Utmattningssyndrom, ibland kallat utbrändhet, kan du få om du under lång tid varit hårt utsatt för stress. Du kan få både psykiska och fysiska symtom, som värk i axlar, nacke och rygg, sömnproblem, koncentrationsproblem eller ångest.” Källa Vårdguiden.

Vad kan vi göra för att förebygga och vad finns det för hjälp när man redan hamnat i ”fällan”?

Utbrändhet eller utmattningssyndrom är ibland reaktionen på långvarig stress. Oftast klarar vi av stress om vi bara får kan återhämta oss. Men om man inte hinner återhämta sig utan att stressnivån fortsätter vara hög, då kommer kroppen signalera att något är fel. Dessa signaler är olika och kan vara både fysiska och psykiska symtom. Symtom som kan uppstå är till exempel: mag- och tarmproblem, värk i nacke, axlar och rygg, koncentrationsproblem, sömnproblem, trötthet. Utmattningssyndrom kan också påverka blodtrycket och hormonbalansen i kroppen.

Kan en naprapat hjälpa till för att tillfriskna?

Naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen, det vill säga muskler och leder. Behandlingens syfte är att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga. Detta uppnår vi med behandlingsmetoder såsom massage, triggerpunktsbehandling, stretching, mobilisering och manipulation. Vid behov använder vi oss även av akupunktur, elektroterapi såsom exempelvis ultraljud och tens.
Stress är sällan ensam orsak till smärttillstånd i rygg och nacke. Vår kropp behöver näringsrik kost på fasta tidpunkter, regelbunden fysisk aktivitet och en lagom dos sömn/vila. En obalans av dessa faktorer utlöser lätt besvär i rörelseapparaten.

Först och främst är det viktigt att lyssna till kroppens signaler och försöka vila om man märker tecken på långvarig stress. Ju tidigare man uppmärksammar problemen desto snabbare minskar stressen och risken ”att gå in i väggen” minskar.
Man kan till exempel: se till att få tid till återhämtning, försök också att få avlastning, våga be om hjälp, ät på regelbundna tider, sov tillräckligt och ha realistiska krav på sig själv.

Men först och främst vill vi som naprapater trycka på vikten av att motionera, det förbättrar både fysisk och psykisk hälsa. Vad ger fysisk träning?

 1. Mindre värk i nacke, axlar & rygg
 2. Mer energi/piggare/bättre humör
 3. Förbättrad fettförbränning & ämnesomsättning
 4. Starkare immunförsvar
 5. Förbättrad sömn
 6. Starkare kropp och muskler
 7. Ökat självförtroende
 8. Minskad skaderisk och ökad cirkulation
 9. Ökad stresstålighet
 10. Förbättrat kort och långtidsminne
 11. Syreupptagningsförmågan ökar
 12. Förbättrar kroppshållningen
 13. Höjd arbetsprestationsförmåga
 14. Mer av lyckohormonet Endorfin som frisätts när vi tränar
 15. Bättre reglering av blodsockerhalten = jämnare energi
 16. Ökad svettutsöndringen vilket befriar kroppen från slaggprodukter
 17. Minskar cellernas åldringstakt
 18. Stärker hjärtat
 19. Minskar risken för sjukdomar
 20. Stimulerar lymfproduktionen och hjälper till att rena lymfsystemet

Genom träning får man som sagt bättre kontroll på nivån av stresshormonet adrenalin. Även sömnen förbättras hos många som börjar träna, vilket också kan påverka stress och depression. Endorfiner som är kroppens eget morfin påverkas också av träning vilket gör att vi känner mer välbehag. En studie har visat att träning ger en ökad koncentration av endorfiner i kroppen.
Vi vill även förmedla vikten av massage som reducerar stress som uppstått på grund av mental och fysisk utmattning. Massage hjälper till att lösa mentala och fysiska spänningar samt förbättrar reaktionstider och produktivitet. Massage kan även hjälpa till att förbättra hjärtat, blodgenomströmningen och immunsystemet samt reducera återhämtningstider efter skador. Några av fördelarna med massage är ökad koncentration, bättre hållning och sömn. Massage kan även reducera högt blodtryck.
Även en del österländska behandlingsmetoder som akupunktur, qi gong eller meditation kan vara till hjälp.

Med andra ord: Ju snabbare du söker hjälp desto snabbare blir du kvitt dina symtom. Känner du igen tecken på eventuell utmattning ta gärna hjälp av oss naprapater. Förebygg och förhindra att problemen blir större än nödvändigt.

Lämna en kommentar